Hva er radon?

Radon er en radioaktiv edelgass som ikke kan sees, smakes eller luktes. Den kan kun påvises ved hjelp av måling.

Radon er den tyngste gassen av grunnstoffene, og er den eneste edelgassen som er radioaktiv. Den er også den sjeldneste gassen i atmosfæren. Radon er giftig og kreftfremkallende.

Radon dannes når Radium brytes ned, og Radium er et datterprodukt av uran, som igjen er et grunnstoff som finnes naturlig i all berggrunn og jordsmonn. Radon frigjøres til jordluften og kan trenge inn i bygninger gjennom sprekker og utettheter. Vann fra borede brønner kan også inneholde høye konsentrasjoner av Radon, som kan frigjøres til luften. Ved frigjøring gir Radon stråledoser til lungene ved innånding.

Statens strålevern anbefaler at radonkonsentrasjonen måles i alle norske hus. Dette gjøres blant annet med sporfilm.

I følge verdens helseorganisasjon (WHO) er Radon den største årsaken til lungekreft i USA, nest etter røyking. Radon er en naturlig forekommende gass som siver gjennom berggrunnen. Forekomstene av radon vil variere med de geografiske forholdene, men Norge er blant de landene i verden med størst konsentrasjon av gassen.

Hva kan vi gjøre for deg?

Det mest effektive tiltaket vil være å montere en radonsperre og gasstett konstruksjon mot byggegrunnen. Byggmester Ole Christian Haga AS kan sørge for å få målt radonkonsentrasjonen i ditt hus, og montert radonbrønner og ventilasjonssystem (radonavsug) dersom radonkonsentrasjonen er over grensen.